Uczniowie klas I-III szkół podstawowych

Podczas koncertów dzieci zapoznają się z różnorodnymi stylistycznie utworami muzycznymi, poznają bliżej instrumenty muzyczne, słuchają muzyki różnych kompozytorów, uczą się rozumieć muzyczny język, poznają różne nastroje i środki muzycznego wyrazu. Zapoznają się także z podstawowymi pojęciami muzycznymi, dowiadują się o pracy dyrygenta, kompozytora, budowniczego instrumentów.

Obcowanie ze specjalnie dobraną literaturą muzyczną pozwala na rozwijanie wrażliwości muzycznej a także na poszerzanie i utrwalanie znajomości coraz większej ilości kompozycji.

Spotkania te - choć prowadzone w swobodnej formie - mają cechy koncertu. Uczą koncertowych zachowań: uważnego słuchania i obserwacji, pobudzają wyobraźnię. Taka atmosfera umożliwia nie tylko aktywne słuchanie muzyki, ale skłania też do zadawania pytań, dzielenia się swymi spostrzeżeniami.

Cykliczność koncertów (niepowtarzalność tematów przez cztery kolejne sezony) umożliwia zapoznanie się z wieloma muzycznymi zagadnieniami, utworami, instrumentami, tańcami, opowieściami muzycznymi itd. Naszym założeniem jest wiarygodne ukazanie bogactwa
i różnorodności świata muzyki, nie zaś prezentowanie jedynie tych tematów, które
z pewnością od razu zyskają łatwy sukces.

Koncerty dla uczniów klas I - III "W Krainie Pani Muzyki" w sezonie 2003/2004 to:
- interesujące wyprawy w świat dźwięków
- profesjonalny poziom wykonawczy
- ponad 20 prezentowanych instrumentów
- kontakt z ponad 30 wykonawcami (także muzykami zagranicznymi)
- ponad 70 utworów muzycznych (od arcydzieł klasyki po melodie z dziecięcych bajek)
- wiele niezapomnianych wrażeń z Krainy Pani Muzyki

Zamów szczegółową ofertę: lbk@lbk.pl