Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

Koncerty pokazują szerokie spektrum muzycznych rodzajów i stylów (od klasyki, przez jazz, po muzykę rozrywkową). Umożliwiają uczniom zapoznanie się z najważniejszymi twórcami muzyki (polskiej i europejskiej), a także z wybranymi rodzajami i stylami muzyki ludowej i pozaeuropejskiej (np. z muzyką Regionu Kozła, Podhala, flamenco, muzyką andyjską, jazzem). W poznaniu istoty danego utworu, stylu czy rodzaju muzyki pomaga dostosowany do wieku uczniów komentarz słowny. Poznawanie muzyki wzbogaca omawianie instrumentów muzycznych, strojów ludowych, umieszczanie muzyki
w kontekście tradycji i historii regionu bądź kraju.

Nasze koncerty rozwijając wrażliwość i wyobraźnię muzyczną uczniów, stanowią także źródło informacji o kulturze muzycznej dawnej i współczesnej. Utrwalają przekonanie
o wadze muzyki w życiu człowieka.

Cykliczność koncertów (niepowtarzalność tematów przez cztery kolejne sezony) umożliwia zapoznanie się z wieloma muzycznymi zagadnieniami, utworami, instrumentami, epokami
i kompozytorami. Naszym założeniem jest bowiem wiarygodne ukazanie bogactwa
i różnorodności świata muzyki, nie zaś prezentowanie jedynie tych tematów, które
z pewnością od razu zyskają łatwy sukces.

Koncerty dla uczniów "Akademia Melomana" w sezonie 2003/2004 to:
- profesjonalny poziom wykonawczy
- blisko 25 prezentowanych instrumentów
- kontakt z 30 wykonawcami (także muzykami zagranicznymi)
- ponad 80 utworów muzycznych (od arcydzieł klasyki przez melodie ludowe po popularne przeboje młodzieżowej muzyki rozrywkowej)
- gwarancja przygotowania do roli melomana
- wiele niezapomnianych wrażeń

Zamów szczegółową ofertę: lbk@lbk.pl