Młodzież szkół średnich

Koncerty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych stanowią w pełni koncertową propozycję ukazania tych nurtów muzycznych, które rzadko są głównym przedmiotem zainteresowania młodych ludzi. Mają zatem na celu uzupełnienie ich poznawczego horyzontu, wskazanie na zjawiska wartościowe i atrakcyjne. Nasze koncerty umożliwiają zapoznanie się z ważnymi dla kultury muzycznej zagadnieniami i zjawiskami: postaciami kompozytorów, ich twórczością, zmiennością muzyki w jej dziejach, muzycznymi formami i gatunkami, zagadnieniami estetycznymi itd. Pokazują wybrane rodzaje i style muzyki ludowej (np. muzykę Regionu Kozła, Podhala, flamenco, muzyką andyjską). Przedstawiają -
z odpowiednim komentarzem - szerokie spektrum współczesnych nurtów muzycznych: jazz, folk, klasykę. Dając wiarygodny obraz możliwości, jakie tkwią w materii dźwiękowej, przygotowują do świadomego korzystania ze współczesnej oferty muzycznej, jak i dokonań przeszłości.

Cykliczność koncertów (niepowtarzalność tematów przez cztery kolejne sezony) umożliwia zapoznanie się z wieloma muzycznymi zagadnieniami, kompozytorami, utworami, epokami
i stylami muzycznymi, instrumentami itd. Naszym założeniem jest bowiem ukazanie bogactwa i różnorodności świata muzyki, nie zaś prezentowanie jedynie tych tematów, które z pewnością od razu zyskają łatwy sukces.

Koncerty dla gimnazjalistów "Akademia Melomana" w sezonie 2003/2004 to:
- profesjonalny poziom wykonawczy
- blisko 25 prezentowanych instrumentów
- kontakt z 30 wykonawcami (także muzykami zagranicznymi)
- ponad 80 utworów muzycznych (od arcydzieł klasyki przez melodie ludowe po popularne przeboje młodzieżowej muzyki rozrywkowej)
- gwarancja przygotowania do roli melomana
- wiele niezapomnianych wrażeń

Zamów szczegółową ofertę: lbk@lbk.pl